Referencje

O jakości naszych usług najlepiej świadczą Klienci

– wśród których są małe firmy, duże koncerny, instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe oraz ośrodki naukowe.

Dotychczas miałyśmy przyjemność tłumaczyć symultanicznie lub konsekutywnie m.in. dla:

Kancelarii Olesiński i Wspólnicy (jubileusz 10-lecia kancelarii, Opera Wrocławska 2015)

Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (spotkanie Komitetu Monitorującego, Warszawa 2015)

Paul Ehrenreich and Partners (III Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie, 2015)

Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze (szkolenie dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego, Wrocław, 2015)

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM (konferencje „Od Johna Stuarta Milla do Johna Rawlsa. Przemiany liberalizmu społecznego" i „Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce", 2014)

Ambasady Republiki Filipin w Polsce (Prezentacja inwestorska „It's more fun in the Philippines”, Poznań 2014)

Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Międzynarodowa konferencja „25 lat polsko-niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata”, 2014)

Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej (Konferencja FABRYKA LEAN THINKING, Poznań, 2014)

Dolnośląskiego Centrum Onkologii (III Międzynarodowa Konferencja „Kobieta w XXI w. - wyzwania - programy screeningowe” , Wrocław, 2010)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Opolskiego, Opole, 2007, 2012, 2015)

Urzędu Miasta Dzierżoniowa (ocena kandydatury Urzędu do nagrody EFQM Excellence Award, Dzierżoniów, maj 2012; spotkania poświęcone międzynarodowej współpracy samorządów, Drammen, Norway, March 2013)

Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi (V Europejska Konferencja Nowotworów Głowy i Szyi, Poznań, kwiecień 2012)

Związku Miast Polskich (m.in. seminarium „Europa dla Obywateli”, Poznań, 2007; VI Kongres Miast Polskich, Bielsko-Biała, 2008; spotkanie koordynatorów Rady Gmin i Regionów Europy, Kraków, 2009; seminarium poświęcone współpracy partnerskiej miast, Oświęcim, 2009; Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, Rybnik 2011; Konferencja „Finansowanie współpracy międzynarodowej”, Gdańsk, 2013; Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego, Poznań, 2015)

Fundacji Avant Art (debaty podczas VI Avant Art Festival, Wrocław, październik 2013)

Moët Hennessy Polska (szkolenie poświęcone marce Henessy, Wrocław, wrzesień 2013)

Lecha Poznań (III Konferencja Trenerów Piłki Nożnej Lech Conference, Poznań, grudzień 2012)

Saksońskiej Akademii Sztuki (konferencja naukowa „Miasto jako palimpsest. Bresław w XXI wieku”, Wrocław, maj 2012)

FM Group World (Międzynarodowe Szkolenie Motywacyjne, Malta, wrzesień 2012; Turcja, wrzesień 2013)

Lean Enterprise Institute Polska (Międzynarodowa Konferencja Lean Management, Wrocław, maj 2012, czerwiec 2013, czerwiec 2014, czerwiec 2015)

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Międzynarodowe Sympozjum „Pływanie i nauka”, Wrocław, maj 2010, kwiecień 2012)

Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (Międzynarodowa konferencja „Genealogie pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej”, Warszawa, listopad 2011)

Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej, Kamień Śląski, listopad 2011)

Forum Medicum (KnowHealth - I Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, Wrocław, październik 2011)

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (Międzynarodowa konferencja „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie”, Wrocław, październik 2011)

Polskiej Prezydencji w Radzie UE (spotkanie Nieformalnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, wrzesień 2011, Wrocław; Spotkanie ministrów ds. pracy i spraw społecznych, członków Komitetu Ochrony Socjalnej, ekspertów rządowych oraz przedstawicieli świata nauki oraz sektora pozarządowego „Innowacyjność a społeczne skutki kryzysu”, wrzesień 2011)

Miasta Wrocław (prezentacja kandydatury Wrocławia do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016, Wrocław, czerwiec 2011; spotkanie ekspertów poświęcone prawu do kultury, Wrocław, marzec 2013)

Politechniki Wrocławskiej (konferencja „Inżynieria Produkcji PE 2011”, Wrocław, czerwiec 2011)

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf (Beiersdorf Kick Off Conference 2011, Poznań, grudzień 2010)

Caps International Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konferencja „Efektywność wykorzystania energii w rotomouldingu”. Doroczne Spotkanie ARM CE - CEE ARM w Słubicach, październik 2010)

Narodowego Centrum Kultury (4. Spotkanie ministrów kultury państw ASEM, Poznań, wrzesień 2010)

Instytutu Logistyki i Magazynowania (Polski Kongres Logistyczny 2008 i EUROLOG 2010 - Kongres Europejskiego Towarzystwa Logistycznego; TransBaltic Seminar, Poznań, czerwiec 2010; Współpraca MŚP na rzecz Logistycznej Doskonałości - Forum oraz warsztat CASTLE, 7 czerwca 2011)

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (XV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu „Noise Control”, Książ, czerwiec 2010)

Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (Konferencja „European Research Infrastructures for Innovation and Development”, Wrocław, czerwiec 2010)

Forum św. Wojciecha (VIII Zjazd Gnieźnieński, Gniezno, marzec 2010)

Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (seminarium „Fundusze Norweskie i innowacyjna technologia w gospodarce wodno-ściekowej”, Poznań, listopad 2009)

Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, CEEM 2009, Wrocław, czerwiec 2009)

Rady Gmin i Regionów Europy (Zgromadzenie Ogólne Rady Gmin i Regionów Europy, Malmö, kwiecień 2009)

Państwowej Straży Pożarnej (III Międzynarodowa Konferencja „Badanie przyczyn powstawania pożarów”, Poznań, listopad 2007)

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (sympozjum „Turcja i Europa. Kwestie sporne w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”, Wrocław, wrzesień 2007)

Uniwersytetu Opolskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społeczności (VI Europejska Konferencja Psychologii Społeczności, Kamień Śląski, październik 2006)

Instytutu Rozbitek (Seminarium kompozytorskie „Globalna partytura w globalnej wiosce”, Poznań, lipiec 2006)

Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (konferencje, seminaria i szkolenia organizowane w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia REACH i nowej polityki chemicznej w Unii Europejskiej, Łódź - Poznań - Wrocław - Warszawa - Rzeszów - Kraków, 2004-2007)

Z kolei wśród klientów zadowolonych z naszych tłumaczeń pisemnych są:

Klaster Innowacyjna Medycyna we Wrocławiu (dokumenty związane z projektem, umowy)

Opera Wrocławska (artykuły, teksty do programów, umowy z artystami)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (artykuły naukowe)

Agencja Public Relations VALOR (teksty techniczne nt. tworzyw sztucznych i sytuacji na rynku tworzyw sztucznych w Europie)

PIWOZNAWCY - eksperci z branży piwnej (teksty na temat sensoryki piwa i rynku piw w Polsce i na świecie)

SDK sp. z o.o. - firma z branży odzieżowej (lokalizacja strony internetowej)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (przewodnik „Weekend w Gorzowie. Szlakiem smoków, upiorów i legend”)

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Poznańskiej (teksty z zakresu inżynierii produkcji, recyklingu, ekoprojektowania)

Zgromadzenie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji (biografia założycielki zgromadzenia)

Wrocławski Teatr Współczesny (opracowania i noty biograficzne zamieszczane w programach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog-Wrocław, teksty sztuk prezentowanych na Festiwalu)

Firma SAT z Poznania (teksty marketingowe dla sklepu internetowego www.sportofino.pl)

Narodowy Instytut Audiowizualny (teksty poświęcone muzyce Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego zamieszczone na portalu internetowym trzejkompozytorzy.pl)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (książka prof. Michałowskiego poświęcona Zjazdowi Gnieźnieńskiemu z serii „Monografie” wydawanej przez FNP)

Biuro Festiwalowe Impart 2016 (teksty związane z Festiwalem Dialog-Wrocław 2013, tłumaczenia sztuk przedstawianych na Festiwalu)

Związek Kompozytorów Polskich (portal poświęcony kompozytorowi Kazimierzowi Serockiemu)

GET IT sp. z o.o. (ciągła współpraca obejmująca tłumaczenie tekstów ekonomicznych, prawnych, marketingowych, jak np. umowy czy dokumenty unijne)

Rehasport Clinic, Poznań (wnioski o granty badawcze - opisy procedur badawczych w projektach medycznych)

CREDE EXPERTO - biuro rachunkowe, które współpracuje z licznymi klientami międzynarodowymi (dokumentacja księgowa i artykuły z zakresu prawa pracy)

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (teksty do wydawnictwa multimedialnego prezentującego życie, twórczość i epokę Fryderyka Chopina)

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (publikacja „Architekci zmian - innowacje dla osób z niepełnosprawnością”)

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego (teksty do publikacji multimedialnej „Witold Lutosławski _ twórcze życie”)

Uniwersytet Warszawski (teksty do publikacji multimedialnych poświęconych Romanowi Palesterowi i Karolowi Szymanowskiemu)

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (umowy konsorcyjne)

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (streszczenia i opracowania naukowe z dziedziny prawa, historii, bibliotekoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii i socjologii)