Cennik

Każde tłumaczenie ma swoją cenę – i dlatego każde zlecenie wyceniamy indywidualnie

– W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest blok 4h, natomiast w przypadku tłumaczeń pisemnych – strona rozliczeniowa (1800 znaków ze spacjami) lub słowo w tekście źródłowym.

Stali klienci mogą liczyć na naszą dyspozycyjność i pomoc w nagłych lub nietypowych sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc tłumacza (gdy np. w ostatniej chwili okaże się, że trzeba dodać jeszcze zdanie lub dwa do tekstu, który już został przetłumaczony).

Za co Państwo płacą?

Stawka za tłumaczenie to nie tylko cena za liczbę godzin tłumaczenia czy liczbę przetłumaczonych stron. W rzeczywistości to także cena za dopracowanie tekstu pod względem językowym i konsultacje ze specjalistami z danej branży. W przypadku tłumaczeń ustnych to również cena za odpowiednie przygotowanie się tłumacza do konferencji czy szkolenia. Tłumacz szanujący siebie i swojego klienta nie ogranicza tych przygotowań do pobieżnego przejrzenia prezentacji na chwilę przed rozpoczęciem konferencji, tylko rezerwuje sobie tyle czasu, ile trzeba na gruntowne zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Bywa tak, że do jednodniowej konferencji trzeba się przygotowywać kilka dni.

Jeśli głównym czynnikiem decydującym o wyborze tłumacza jest cena, to może wystarczy Państwu Google Translator. Gdy tekst nie jest zbyt skomplikowany, maszyna może stworzyć tłumaczenie, które niekoniecznie będzie piękne czy nawet poprawne gramatycznie, ale które pozwoli zorientować się, o co w danym tekście mniej więcej chodzi. I które nic nie kosztuje!

Jeśli jednak zależy Państwu na jakości, to nie warto z tego narzędzia korzystać. Nawet gdy chodzi o pozornie prosty komunikat, np.:

„Na wschodzie (wciąż) bez zmian"
Automat przetłumaczył go jako:
„In the east, (still) no change"

Niby w miarę dobrze, tyle że autor chciał nawiązać tutaj do tytułu powieści E.M. Remarque’a „Na zachodzie bez zmian”. Maszyna na to nie wpadła, w przeciwieństwie do „żywej” tłumaczki, która napisała:

„All (still) quiet on the eastern front” (angielski tytuł powieści Remarque'a: " All Quiet on the Western Front”). Konsultacja z zadowolonym autorem potwierdziła decyzję tłumaczki.